Dojení koz a ovcí

Po celém světě se zvyšuje poptávka po produktech z ovčího a kozího mléka, a proto firma Fullwood vyvinula dojící technologie pro malé přežvýkavce.

V důsledku zvyšující se poptávky po produktech z kozího a ovčího mléka firma Fullwood vyvinula kompletní řadu dojicích technologií speciálně pro malé přežvýkavce (od dojíren s rychlým odchodem přes swing over dojírny až po velké kruhové dojírny, všechny dojírny mohou být vybaveny krmením).

Výhody dojíren pro malé přežvýkavce

  • široký sortiment dodávaných technologií nabízí možnosti jak pro malá, tak velká stáda - od 100 do 1200 dojených zvířat za hodinu
  • Crystal software pro řízení stada je možné využívat pro automatickou identifikaci zvířat, systémy krmení, měření nadojeného mléka, separaci a odhalení zvířat bez identifikačních známek (chybějící nebo ztracené)
  • jednotlivě komponenty vyvinuté speciálně pro ovce a kozy - dojicí rozdělovače, strukově násadce a návlečky, pulzace přizpůsobena potřebám malých přežvýkavců a výběr z několika systémů pro automatické snímání dojicího stroje