Dojící robot

Pořiďte si špičkový dojící robot Fullwood Merlin 2!

Nový dojící robot Fullwood M2erlin je dostupný ve třech variantách: od základní varianty M2 Essentials, přes variantu M2 Extended až po nejvyšší variantu M2 Expert. Každá z variant se liší typem výbavy, tak aby splňovala požadavky farmáře a vyhovovala jeho finančním možnostem.

Vlastnosti dojícího robotu M2erlin

  • integrovaný systém separace
  • zcela nové rameno ovládané pomocí elektrických motorů s velmi tichým provozem
  • nová konstrukce robota vhodná pro dojení všech druhů plemen a velikostí dojnic
  • nový panel s dotykovou obrazovkou a HMI a multifunkčním displejem
  • plně zpětně kompatibilní

Vestavěná separace dojnic

Jedinečná konstrukce dojicího robota Fullwood M2erlin umožňuje dojnicím vstoupit nebo odejít přes dvě vstupní a dvě výstupní branky. Zakomponováním separačních branek do konstrukce vlastního robota umožňuje provádět z Fullwood M2erlina separací dojnic bez nutnosti instalace dalších přídavných branek.

Proplach strukových násadců

Strukové násadce jsou propláchnuty po každém dojení a to roztokem peroctové kyseliny. Proplach pomáhá předejít přenosu mastitidy a ostatních přenosných nemocí z krávy na krávu. Proplach strukových násadců je možné k variantě Expert dokoupítjako rozšiřující výbavu.

HMI

Herd Management Interface (HMI) umožňuje uživateli přístup k údajům přes panel s dotykovým displejem umístěným na robotu. Obsluha tak získá snadný přístup k údajům jako jsou např. průtok mléka, nádoj nebo zvýšená aktivita dojnic bez nutnosti vracet se zpět do kanceláře k počítači.

FullQuest

Nejnovější Fullwood sensor na měření čtvrťové vodivosti analyzuje mléko z každého struku a upozorňuje na případnou infekci mléčné žlázy (mastitida). Nezávislé testy prokázaly, že FullQuest je schopen spolehlivě detekovat ve čtvrťových nádojích infekci způsobenou hlavními patogeny a/nebo viditelné příznaky mastitidy a to na srovnatelné nebo lepší úrovni než detekce prováděná dojiči.

Crystalab

Analyzátor složek mléka CrystaLab měří v mléce obsah tuku, bílkovin, laktózy a detekuje přítomnost krve. CrystaLab analyzuje mléko při jeho průtoku senzorem a nepřetržitě shromažďuje informace o mléku konkrétní dojnice. Na základě těchto informací je možné včas diagnostikovat zdravotní potíže a zabránit případným ztrátám v produkci mléka.

Krmení

Je možné krmit až tři druhy krmiva v pevné formě. Čtvrtý výstup na krmení tekutého krmiva je možné doplnit na vyžádání – volitelná výbava.