Dojící robot

Pořiďte si dojící robot.

Proplach strukových násadců

Strukové násadce jsou propláchnuty po každém dojení a to roztokem peroctové kyseliny. Proplach pomáhá předejít přenosu mastitidy a ostatních přenosných nemocí z krávy na krávu.

HMI

Herd Management Interface (HMI) umožňuje uživateli přístup k údajům přes panel s dotykovým displejem umístěným na robotu. Obsluha tak získá snadný přístup k údajům jako jsou např. průtok mléka, nádoj nebo zvýšená aktivita dojnic bez nutnosti vracet se zpět do kanceláře k počítači.

FullQuest

Nejnovější Fullwood sensor na měření čtvrťové vodivosti analyzuje mléko z každého struku a upozorňuje na případnou infekci mléčné žlázy (mastitida). Nezávislé testy prokázaly, že FullQuest je schopen spolehlivě detekovat ve čtvrťových nádojích infekci způsobenou hlavními patogeny a/nebo viditelné příznaky mastitidy a to na srovnatelné nebo lepší úrovni než detekce prováděná dojiči.

Crystalab

Analyzátor složek mléka CrystaLab měří v mléce obsah tuku, bílkovin, laktózy a detekuje přítomnost krve. CrystaLab analyzuje mléko při jeho průtoku senzorem a nepřetržitě shromažďuje informace o mléku konkrétní dojnice. Na základě těchto informací je možné včas diagnostikovat zdravotní potíže a zabránit případným ztrátám v produkci mléka.

Krmení

Je možné krmit až tři druhy krmiva v pevné formě. Čtvrtý výstup na krmení tekutého krmiva je možné doplnit na vyžádání – volitelná výbava.