Vyrovnávací tank

Vyrovnávací tank zvýší výkon a efektivitu dojícího robota.

Je důležité, aby dojící robot měl minimální prostoje, a to vyžaduje optimalizaci počtu denních časů dojení. Aby při čistění chladicích tanků na mléko nedošlo k narušení denního rytmu dojení, je k tomu vhodné použít vyrovnávací tank, který zaručuje kontinuitu dojení. Packo Cooling k tomuto účelu dodává vyrovnávací tanky o kapacitě 250 až 1000 litrů.

Při kombinaci s tradičním chladícím tankem na mléko s přímím chlazením lze mléko při sanitaci tohoto tanku dojit do vyrovnávacího tanku přes trubkový předchladič Packo Eco s výrobníkem ledu. Mléko pak natéká do vyrovnávacího tanku již vychlazené, aniž by utrpěla jeho kvalita.