Chlazení mléka

Chlazení mléka

Technologie chlazení ledovou vodou existuje od šedesátých let minulého století. Díky rychle se měnícím trendům ve výrobě mléka zpracovatelském průmyslu se chlazení ledovou vodou stává preferovaným způsobem. Chlazení ledovou vodou je oblíbené a efektivní řešení, jelikož přináší oproti tradičním chladicím technologiím řadu výhod. Stále více producentů ocení rychle zchlazení menších i větších objemů mléka stejně jako chlazení kolísavého množství.

Nové výzvy pro způsoby chlazení mléka

Rozvoj velkokapacitních farem je jedním z těchto trendů. Dojení na těchto velkých farmách probíhá téměř nepřetržitě. To znamená, že je třeba rychle zchladit velké objemy mléka za co nejkratší dobu.

Samozřejmě existují i situace, kdy se dojí menší množství mléka nebo kdy dochází ke kolísání produkce mléka. Jedná se o farmy používající dojící roboty, střediska pro svoz mléka a sezónní  produkci kozího a ovčího mléka nebo dojení na porodnách.

Rychle studené jako led, ale nikdy ne zmrzlé

Dík těmto trendům se chlazení ledovou vodou stává novým standardem. Je důležité, aby se mléko vždy zchladilo, a to bez ohledu na množství. Toho nelze dosáhnout tradičními technologiemi, protože chlazení začíná až po dosažení konkrétního objemu. Chlazení ledovou vodou ochladí velmi rychle jakýkoli objem mléka na  kritickou teplotu. Dalším argumentem je, že chlazení probíhá při teplotách nad bodem mrazu, takže nikdy nehrozí nebezpečí jeho zmrznutí.